Davranış Eğitimi

İnsanoğlunun yaşadığı tüm zaman dilimlerinde mutlaka köpek yanında olmuştur. Kimi zaman korunmak,kimi zaman avlanmak,kimi zamanda başka amaçlar için köpek ve insan ilişkisi binlerce yıldır karşılıklı sevgi ve sadakata dayalı olarak devam etmiştir. Günümüzde sosyal şehir yaşantısının içinde var olan ve insanoğlu ile aynı evi aynı alanı paylaşan köpekler evde yaşayan ev köpekler olarak anılmaktadır (PET).

Evde yaşayan köpekler binlerce yıldır edindikleri gensel bilgi ve davranış durumlarını insanın bulunduğu alanda sergilerler.

Hal böyle olunca köpekteki kimi davranış ve duygu durumları aynı ortamı paylaşan insanoğlunun hayatını zorlaştırmaktadır.

Kötü davranışlar sergileyen bir köpeğin (bizim için çok kötü olan bir davranışın köpekler için çok rahatlatıcı bir aktivite olabileceğini asla unutmayalım) bu kötü davranışının ana sebebi genleri olsa da kötü davranışın pekişmesindeki en büyük pay sahibi köpek ile aynı alanı paylaşan insanoğludur.

Köpek, davranış problemlerinden dolayı insana zor anlar yaşatır. Bu durum sürekli hale geldiğinde bu işin kötü sonuçlarına katlanmak zorunda kalan tek canlı köpek olmaktadır.

Örneğin devamlı evde tuvalet problemi yaşayan bir köpek en fazla 2 sene bu şekilde bir evde yaşayabilir. (sahibi çok sabırlı olursa) Daha sonrasında hepimizin çok sıkça duyduğu gibi çok güzel bir çiftliği olan bir arkadaşın çiftliğine gönderilir (sözüm ona sırf o daha mutlu olsun diye) bir süre köpekten haber alınır ve takip edilir,bir süre sonra tamamen köpeğin hayatından haberler de kesilir ve kimse köpeği umursamaz, belki de başka bir köpek ile hayata devam edilir.

Günümüzde binlerce defa yaşanan bu sahnelere sebep olanlar bilinçsiz köpek sahiplerini tetikleyen bilinçsiz köpek tüccarlarıdır. Bu insanlar kendi menfaatleri için milyonlarca köpeği satmış , sahiplendirmiştir ve tüm bu köpekler az önce yukarıda belirttiğimiz örnekteki gibi feci hayatlara sürüklenmişlerdir.

Bizim için asıl olan köpeğin yaşam standartları ve duygu durumunun en üst seviyede tutulmasıdır. Köpek – sahip ilişkisinde güven, huzur, kontrol, itaat gibi bir çok konuda köpek ve sahibinin ortak bir ekip olarak yetiştirilmesi bizim için gerçek doğrudur.

Köpeğin yavruluk sürecinde davranış modelinin belirlenmesi, problem çözümleme, obje tanıtım, sosyalizasyon, işaretleme gibi bir çok konuda ana temeller uygun atılırsa köpeğin sahibi ile birlikte problemsiz bir hayat sürmesi o denli kolay olacaktır.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda bünyemizde oluşturduğumuz Ev Köpeği (pet traning) eğitimi bölümünde öncelikle eğitilmesi istenen ya da problem yaşayan köpeğin karakter tayini ve problem kaynakları ön plana çıkarılır. Daha sonra köpeğin karakteri doğrultusunda sahibi ile yapılan eğitim toplantıları sonrası uygun bir eğitim programı ve planı çıkarılır. Köpeğin aynı alanı paylaştığı insanlar ile oluşturulan bu eğitim planında köpek eğitmen tarafından eğitilirken sahip de eğitmen tarafından öğretime tabi tutulmaktadır. Sahibin öğretimi kimi zaman köpeğin eğitiminden daha fazla zaman ve duygu değişimi gerektirmektedir. Yapılan tüm uygulamalarda ve disiplin alanlarında unutulmamalıdır ki bunca disiplin bunca emek ve bunca motivasyonun ana hedefi evdeki köpeğin problemlerini yok ederek kendisinin ve sahibinin yaşam kalitesini yükseltmektir.

Bireysel olarak uygulanan özel programlar dışında tüm köpeklerin şehir yaşamında kendilerinin ve sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırmak için alması gereken eğitimler de bir çoğumuzun bildiği gibi genel kontrol ve yönlendirme eğitimleridir. Bunlarda kısaca eğitimin disiplin bölümünde ön plana çıkan ve çok fazla bilinen Temel İtaat (kayış ile kontrol eğitimi) ve İleri İtaat (kayışsız kontrol ve yönlendirme eğitimi) eğitimleridir.

Temel itaat eğitiminde operant şartlanma metodları ile köpeğin önce tasma uyumu ve yürüme modeli uygun bir hale getirilir. Daha sonra köpeğin değişik zemin grupları ve sosyal alanlarda yürüyüş ve tasma uyumu düzenlenirken bir yandan da hareketi kısıtlamak ve bir egzersiz düzeni sağlamak açısından otur, yat, bekle, gel, kal, pati ver, öl, kalk, al, bırak, git gibi komutlar kayış eşliğinde köpeğe ve sahibe yaptırılır. Köpek önce bizden eğitim alır ve bu komutları öğrenir sonra sahip ve köpek bir ekip halinde egzersizler sorunsuz % 95 başarı ile uygulanana kadar eğitmen eşliğinde uygulamalar devam eder.Temel İtaat eğitiminde alt yaş sınırı 4 aydır üst yaş sınırı yoktur, ortalama eğitimi başarı ile bitirme süresi 30-45 gün arası dır.

İleri İtaat eğitimi, temel itaat eğitimi almış ancak kayış kontrolü olmadığında problemleri ya da davranış bozuklukları ortaya çıkan köpeklere bir disiplin kontrol eğitimi uygulanır. Ayrıca bu eğitimi tüm iş ve spor köpeklerinin de alması gerekmektedir.Genel mantığına bakıldığında köpeğin kayış olmadan kontrolünün sağlanması bu eğitimin ana amacıdır. Köpek, sahibinin sol diz hizasında, sevk kayışı olmaksızın sahibi ile göz kontağında ve uyum içinde yürür. Bir çok kontrol komutlarını kayış olmaksızın yapmayı öğrenir; otur, yat, bekle, gel, kal, pati ver, öl, kalk, al, bırak, git, hızlı, yavaş, getir, bırak, çek, dön v.s.

Buraya kadar sözünü ettiğimiz tüm konuların asıl hedefi evde yaşayan köpek ve sahibinin yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Eğitim aldırılmadan problemli bir yaşam süren köpeklerin sahipleri de bu problemli hayata dahil olmaktadırlar.

Pet Services İş ve Spor Köpekleri Eğitim Merkezi olarak bizim verdiğimiz EV KÖPEĞİ EĞİTİMİ (PET TRANING) tüm yaşamı ve bu yaşamın içindeki problem ve zorlukları ortadan kaldırmayı amaçlar ve taahüt eder. Sadece “otur, yat” diyerek köpeğin problemlerinin çözülemeyeceğini bilenlerdeniz. Bu kapsamda tüm ev eğitimlerimizde % 100 sahip ve köpek mutluluğunu ön planda tutan eğitim programlarımızın süresiz destek sağlayan ve garanti kapsamında eğitim programları olduğunu gururla söyleyebiliriz.

20 yıllık mesleki tecrübe ve kariyeri ile sektörünün duayenleri arasına girmeyi planlayan eğitmenlerimiz tüm dünyada gelişen eğitim ekol ve tekniklerini gün be gün yukarıda belirtilen kavramları hedef alarak araştırmakta ve başarı ile uygulamaktadır.

Eğitimlerimizin İçeriği

Temel itaat eğitimi; basit itaat komutlarından oluşan ve yavruluk eğitiminden hemen sonra gelen, davranış ve komutlarının tamamını kapsar.

Kullanıcıları köpekler ile birlikte davranışları, tasma ile kontrol altında tutmayı ve sonraki eğitim programı için uygun bir alt yapıyı oluşturmayı öğrenirler.

Bu eğitimde köpek ve sahibin ilişkisindeki dengeli davranışları, ödüllendirme ve cezalandırmadaki zamanlamayı ve tasma kullanma becerileri kazanılması hedeflenir.

Köpeğin, bu eğitimde öğrendikleri komutları sıra ile incelersek;

YANIMDA: Yanda kayış eşliğinde yürüme

Bu komutada köpek kullanıcının sol yanında, diz hizasını geçmeden, tüm yönlere, kayışı  çekiştirmeden ve sahibinden göz teması kurarak uyum içerisinde yürümesidir. Kullanıcı yavaşladığında köpek yavaşlamalı, kullanıcı hızlandığında köpek hızlanmalı ve kullanıcı aniden durduğunda köpek komut almadan oturmalıdır.

OTUR: Oturur durumda sahip ile göz teması kurma

Kullanıcı ve köpek yürüyüşte tamamen uyum içinde olmalıdır. Köpek ile kullanıcısı göz temasında yürürken kullanıcının tek komutu ile köpek kullanıcının sol diz hizasında oturur ve yüzüne bakarak göz temasını asla kaybetmez devam ettirir. İkinci bir komut gelene kadar köpek oturma pozisyonunu bozmamalıdır.

YAT: Yatarak kullanıcı ile göz teması kurmak

Köpek kullanıcının yanında, otur komutunu aldıktan sonra, kullanıcısı eli ile aşağıyı işaret ederek ya da işaret vermeden, yat komutu verir. Bu komut verildikten hemen sonra yatar. YAT komutu verildikten sonra köpek ikinci bir komuta kadar konumunu değiştirmez. Kullanıcı bu komut da sevk kayışını yere bırakabilir.

BEKLE: Beklerken kullanıcının hareketlerini gözle takip etmek

Kullanıcı köpek sol tarafında yürürken işaret ile destekleyerek BEKLE komutu verir. Köpek, komut verildikten sonra en fazla yarım köpek boyu hareket edebilir. Aksi davranışta komut başarısız sayılır. Köpek beklerken, kullanıcı köpeğe arkası dönük olarak 20 adım uzağa gider. Dönerken köpeğin etrafında bir yay çizerek köpeğin sol tarafına gelir. YANIMDA komutu ile yürüyüşüne devam eder. Tüm bekleme süresi içinde köpek göz teması ve ilgisini kullanıcıdan ayırmamalıdır. Kullanıcının tüm hareketlerini takip etmelidir.

DÖN: Hareket halinde iken geriye dönüş

Kullanıcının diz hizasında yürürken köpek, DÖN komutu ile dıştan içe 360 derece dönerek geriye doğru hareket etmeye devam eder. Kullanıcı her DÖN dediğinde köpek kullanıcının solundan sağına doğru sevk kayışı ile hareket ederek 360 derecelik dönüşü yapar.

KAL: Hareket halinde iken ayakta beklemek

Yürüyüş pozisyonunda iken sevk kayışını yere bırakan kullanıcı, köpeğe KAL komutu verir. Köpek dört ayaküstünde kafası ileriye doğru bakar bir şekilde olduğu yerde durur.

Kullanıcı sevk kayışını yere bırakarak köpeğin 20 adım uzağına gider. Köpeğin etrafında bir daire çizerek köpeğe gelir. Yanımda komutu ile yürümeye devam eder. Yürümeye başlamadan önce kullanıcı sevk kayışını alır ve kayış eşliğinde yürüyüş yapılır.

KALK: Yatan köpeğin oturma pozisyonu alması

Kullanıcı yat komutunu verdikten sonra köpeğe KALK komutunu verir. Köpek diz hizasında oturma pozisyonu alır. Kullanıcı köpeğin sevk kayışı ile yanımda komutu verir ve yürüyüşe devam eder. Kalk komutu iki komut arasında uygulanmalıdır.

GEL: Bekleyen köpeği geri çağırma

Kullanıcı bekleyen köpekten 20 adım ileriye arkası dönük olarak gider. Köpeğe doğru dönülerek beklenmeye başlar. En az 1 dk bekledikten sonra köpeğe doğru uygun ve motive edici bir ton ile GEL diye seslenir. Komutu alan köpek büyük bir istek ile boynunda tasma ve sevk kayışı olduğu halde koşarak kullanıcının önüne gelir. Kullanıcının önünde ya da soluna gelerek oturur. Bu hareketler esnasında göz temasını asla kesmez.

Temel itaat eğitimi bu ana komutlardan oluşmaktadır. Bu eğitimin önemiköpeğin ileride alacağı eğitimler için temel oluşturmasıdır. Ayrıca köpeğin yavruyken yaşadığı davranış bozukluklarını çözmek bu eğitim ile mümkündür.Temel itaat eğitimine küçük şov komutları da  dahil edilebilir (örneğin yuvarlan, öl, pati ver v.s gibi).Bu eğitimde köpeğin öğrendiği çok önemli iki komut da HAYIR ve AFERİN dir.

Köpeğin yanlıştan vazgeçmesi ve doğru yaptığı hareketlere şartlanması bu iki komut sayesinde olacaktır.

Temel itaat eğitimi almış, meraklı ve istekli bir şekilde tüm komutlarını uygulayan kullanıcı ve köpeklerin katılabileceği eğitim programıdır.

Bu programda ana hedef köpeğin boynunda kayış takılı olmaksızın tüm temel itaat komutlarının isteklilik ve çeviklik içinde uygulanmasıdır. Eğitimin amacı köpeğin sevk kayışı olmadan temel itaat komutlarının aynen uygulamasıdır. İleri itaat eğitiminde şehirde yaşamı kolaylaştıran farklı komutlar da öğretilir

Eğitimde köpeğin davranışlarını kayış olmaksızın kontrol altında tutmayı öğrenen kullanıcı köpeği ile olan  ilişkisini düzenler.

İş ya da spor köpeği eğitimini almayı hedefleyen tüm kullanıcılar ve köpekler için mutlaka bu eğitim programındaki komutların eksiksiz uygulanması gerekir.

YANIMDA: Yanda kayış olmaksızın yürüme

Bu komutada köpek kullanıcının sol yanında, diz hizasını geçmeden, tüm yönlere, kayışız  sahibinden göz teması kurarak uyum içerisinde yürümesidir. Kullanıcı yavaşladığında köpek yavaşlamalı, kullanıcı hızlandığında köpek hızlanmalı ve kullanıcı aniden durduğunda köpek komut almadan oturmalıdır.

İleri itaat eğitiminde YANIMDA komutu, köpeğin sola ,sağa ve geri dönerken kullanıcısında göz temasını kesmemesini ve istekli bir şekilde açılmadan yada geri kalmadan yürümesini hedefler.

OTUR: Oturarak sahip ile göz teması kurma

Köpek kullanıcı ile yürürken ne kadar istekli ve arzulu ise otururken de o kadar istekli olmalıdır. Kullanıcı yürürken durduğunda köpek otomatik olarak ikinci bir komut gerekmeden ve OTUR demeden oturmalıdır. Ayrıca eğitim alanı dışında köpekte kayış olmaksızın kullanıcının neresinde olursa olsun(ön,sağ,sol,arka) tek sesli OTUR komutu ile aniden oturmalıdır.

YAT: Yatarak kullanıcı ile göz teması kurmak

Kullanıcı yürürken YAT komutunu ses ya da işaret ile verdiğinde köpek otomatik olarak yatmalıdır. Köpek kayış olmaksızın yürürken kullanıcı durduğunda ve başka bir komut dan sonrada olsa YAT dediğinde köpek istekli bir şekilde yatmalıdır. Ayrıca eğitim alanı dışında dahi köpekte kayış olmaksızın kullanıcının neresinde olursa olsun (ön, sağ,sol,arka) tek sesli YAT komutu ile istekli bir şekilde yatıp bir diğer komutu beklemelidir.

BEKLE: Bekleyerek sahibin hareketlerini devamlı takip etmek:

Köpek kullanıcısı ile birlikte sevk kayışı olmadan yürür. Kullanıcı köpeği sol tarafında oturur yada yatar pozisyonda iken el işareti ile komutu destekleyerek bekle komutu verir. Köpek bu komutu aldıktan sonra en fazla yarım köpek boyu bulunduğu yerden hareket edebilir. Köpek beklerken kullanıcı arkası köpeğe dönük olarak 20 adım uzağa gider ve daha sonra köpeğin etrafında bir yay çizerek köpeğe yaklaşmaya başlar ve en sonunda kullanıcı  köpeğin sol tarafına gelir, YANIMDA komutu ile kayışsız yürüyüşüne devam eder.

Tüm bekleme süresi içinde köpek göz teması ve ilgisini kullanıcıdan ayırtmamalı ve kullanıcının tüm hareketlerini takip etmelidir. Köpeğin ilgisin dağılabileceği tüm yanıltıcı etkenler (diğer köpekler, kedi, araba, motosiklet, v.s) köpeğin dikkatini sahibinden kaçırması gerekmektedir.

DÖN: Hareket halinde iken 360 derece dönüş

Kullanıcının sol diz hizasında sevk kayışı olmaksızın uyum içerisinde yürüyen köpek DÖN komutu ile kullanıcı ile birlikte dıştan içe 360 derece dönerek geriye doğru hareket etmeye devam eder. Kullanıcı her dön dediğinde köpek kullanıcının solundan sağına doğru sevk kayışı olmadan hareket ederek 360 derecelik dönüşü yapar. Dönüşler esnasında sahibinden uzaklaşan köpek komutu yerine getirmedi sayılır.

KALK: Yatan köpeğin komut ile oturma pozisyonu alması

Kullanıcı köpeğine yat komutunu verdikten ve eksiksiz uygulattıktan sonra köpeğin sol tarafında iken köpeğe KALK komutu verir ve köpek sol diz hizasında göz temasını kesmeksizin oturma pozisyonu alır. Kullanıcı oturan köpeğe yanımda komutu verir ve yürüyüşe devam eder.Kimi zaman yürüyüş yerine diğer komutlar ile eğitime devam edilir kalk komutu iki komut arasında uygulanmalıdır.

GEL: Bekleyen köpeği geri çağırma

Kullanıcı bekleyen köpekten 20 adım ileriye arkası dönük olarak gider. Köpeğe doğru dönülerek beklenmeye başlar. En az 1 dk bekledikten sonra köpeğe doğru uygun ve motive edici bir ton ile GEL diye seslenir. Komutu alan köpek büyük bir istek ile koşarak kullanıcının önüne gelir. Kullanıcının önünde ya da soluna gelerek oturur. Bu hareketler esnasında göz temasını asla kesmez.

ATLA: Engelden atlatma

Köpek sevk kayışı olmadan eğitim parkurundaki (kenarları sivri ve kesici olmayan, köpeğin atlayışı esnasında yaralanma riski olmayan) atlama tahtalarının önüne gelir, kullanıcının ATLA komutu ile engellerin üstünden atlar her engel arası durup sahibinden bir diğer atla komutunun gelmesini bekler. Bu egzersizde 3 adet 50 cm yüksekliğindeki atlama tahtaları kullanılır. Egzersiz alanı dışında bu çalışma şehir yaşantısında karşılaşılan risklere karşı köpeğin daha çevik olmasını sağlar, aynı zamanda kendine güven ve kondisyonda bu egzersiz ile kazanılan diğer becerilerdir.

APORT ve BIRAK Atılan objeyi geri getirme:

Sevk kayışı olmadan yürürken köpek kullanıcının sol tarafında durdurulur, uygun bir obje(aport dambılı, bez ısırma çubukları, tenis topu, v.s) kullanıcı tarafında uzak bir noktaya atılır. Atılan objeye dikkat kesilen köpek kullanıcının APORT komutu ile objenin düştüğü noktaya hamle yapar ve aramaya başlar. Arama esnasında köpeğin düşen objeyi hem burnu hem de gözü ile koordinasyonlu bir şekilde araması istenir. Objeyi arayıp bulan köpek aynı mutlulukla kullanıcının önüne doğru koşarak gelir ve oturur. Kullanıcının BIRAK komutu ile objeyi kullanıcının avucuna bırakır. Anında obje tekrar atılır ve aynı egzersiz birçok kez uygulanabilir. Kondisyon, çeviklik, koku, arama, oyun, ısırma, av, takip gibi birçok davranış bu egzersiz sayesinde en üst seviyeye çıkarılır.