Sertifika Programımız

Sertifika Programımız diğer adıyla Eğitmenler Akademisi Pet Services İş ve Spor Köpekleri eğitim merkezi çatısı altında oluşturulmuş akademik bir mesleki kariyer programıdır.

Amacı uluslararası kurallar ve kaynaklar doğrultusunda köpek eğitimi ve psikolojisi konularında uzmanlaşmış kalifiye personel yetiştirmektir.

Eğitmenler Akademisi oluşumu bu bağlamda 2010 yılında tamamlanarak eğitim vermeye başlamıştır.

2010 Nisan ayından 2011 Nisan ayına kadar 12 öğrencisini başarı ile mezun eden Eğitmenler Akademisi sadece diploma vermeyi değil aynı zamanda kursiyerlere mesleği tüm incelikleri ile öğretmeyi ve uygulatmayı hedeflemektedir.

Eğitim programına katılacak olan kursiyerlerde aranılan başlıca özellikler hayvan sevgisi ve fiziksel sağlık durumlarının iyi olmasıdır.

Ayrıca kursiyerlerin konu ile ilgili birçok değişik alanlarda çalışmalar yapabilmesi için eğitim programımız yenilenmiş ve 2 ayrı seviyeye bölünmüştür. İlk bölüm olan GELENEKSEL VE POZİTİF teknikler ile köpek eğitmenliği kursudur. İkinci bölüm ise ilk kursu bitiren adayların katılabileceği İŞ VE SPOR KÖPEKLERİ EĞİTMENLİĞİ ve YETİŞTİRİCİLİĞİ kursudur.

Eğitim Süreci

İlk kurda Akademiye katılan arkadaşlara birebir anlatımlar ile köpeğin genel anatomik ve mental yapısı konusunda bilgilendirme yapılır. Daha sonra uygulama yapılabilmesi açısından kursiyerlere Pet Services bünyesinden eğitim almamış genç bir köpek tahsis edilerek uygulama yapılması için gerekli ekipman ve alan tahsisi de sağlanır. İlk 4 haftalık süreçte köpeğin yapısını ve davranışlarını hocalar eşliğinde izleyen ve bunların gelişimi için uygun alıştırmaları uygulayan kursiyerler sadece köpeğin alması gereken komutlar ve eğitim detayları ile değil aynı zamanda problem çözümleme teknikleri ile ilgili de uygulamalar yaparlar.

İlk 4 haftayı davranış , kontrol, problem çözümleme, yönlendirme ve mental yeterlilik konularında ders alarak geçiren kursiyer İkinci 4 haftada egzersizler ve çeviklik konularında eğitim almaktadır. Çeviklik köpeğin değişik alanlardaki engelleri uygun ruh ve fizik hareketleri ile aşması durumu olarak değerlendirilebileceği gibi bir diğer amaç ise kursiyerlere fiziksel kondisyon kazandırmaktır.

Eğitime başladığı andan itibaren 8 hafta boyunca haftada 2-3 gün günde 3 saat olarak bu eğitimialan kursiyerlerimiz herhangi bir köpeği kontrol edebilme, yönlendirme, gezdirme, çeviklik parkurundan geçirme, motive edebilme ve basit fiziksel komutları öğretebilme becerisini kazanmaktadır. Kazandığı bu becerilerden sonraki süreçte yani Akademideki 3. ayına giren kursiyer artık sürü yapısı ve sürü kontrol teknikleri konusunda eğitilmek ve çalışmalar yapabilmek için uygun sürece gelmiş demektir.

Buna bağlı olarak 3. ayda uygulanan eğitim içeriği sürü davranışları,sürü davranışlarının düzenlenmesi,sürü dominasyonunun kontrolü, agresyon enerjisinin kontrolü gibi konuları içermektedir. Bu sürece gelene kadar kendisi için Akademi tarafından tahsis edilen köpekle çalışan kursiyer 3. aydan itibaren sürü davranışlarının öğretimi aşamasında yaklaşık 20 adet farklı köpekle staj yapmak zorundadır.

Eğitiminin tam ortasında olan kursiyer artık köpeği ile birlikte eğitim alanında bir çok komut ve bu komutlara bağlı egzersizleri sürekli uygulayarak köpeğinin verimini artırmak ve onu sınava hazırlamak üzerine eğitilir ve çalıştırılır. 4. ve 5. ayda uluslararası sınav teknikleri, bu sınavlara bağlı kurum ve kurluşların detayları ve tarihçesi, sınavların içeriği ve simüle edilmesi konusunda eğitim alan kursiyerimiz artık eğitmen olmaya çok yakın demektir.

Buraya kadar olan süreçte köpeğin mental ve fiziksel bir çok aktivitesi ve problemine aşikar olan kursiyer artık köpek eğitim sektöründeki pazarlama, satış, planlama ve sunum konularında eğitim almaktadır. Alacağı eğitimler gerçek alanlarda gerçek problemler yaşayan hayvan sahipleri karşısında tatbiki uygulanarak yapılacaktır.

Tam tamına 24 haftadır köpeklerle çalışan, köpeklerle yaşayan kursiyerimiz kendi bünyemizde yapacağımız yazılı ve sözlü bir sınav sonrası eğitim alanında uygulamaya tabi tutulur. Gecer not 70 dir. Bu puanı alan kursiyer mezuniyet belgesi ile Eğitmenler Akademisinden mezun edilir. Alınan mezuniyet belgesini takip eden ilk ulusal BH (refakat) köpeği sınavına (köpeğin şehir içinde yaşayacağı zorlukları simüle eden ayrıca iş köpeği yeterlilik sınavlarından bir olan sınav) Akademi bünyesindeki uygulama köpeği ile beraber sokulur ve ilk akademik sınavına uluslararası hakemler karşısında çıkarılır. Bu sınavı geçmesi ya da kalması kursiyeri bağlar

Eğitmenler Akademisi bu sınavlarda yükümlülük kabul etmez.

Bu eğitim sürecini başarı ile geçiren kursiyerimiz artık eğitmen olarak çalışma yapabilecek potansiyel ve beceridedir. Bu sürecten itibaren kursiyerlerimiz bünyemizde oluşan müşteri havuzundan başarıları oranında belirlenen sayıda ve cinste köpeği eğitebilirler. Bu durum kursiyer ile akademi arasında yazılı olarak yapılacak 2 . bir anlaşma ile geçerli olacaktır.

Eğitmenler Akademisinin 2. bölüm eğitim programı olan İŞ VE SPOR KÖPEĞİ EĞİTMENLİĞİ ve YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSUNDA ise artık gerçekten mesleki kariyer planlaması daha ön planda tutulmaktadır. Köpek eğitmeninin hangi eğitim branşında istek ve kabiliyeti varsa (disiplin, arama, dedektör köpek, koruma köpeği, av köpeği, çeki köpeği v.s) o konu üzerinde dünyada uzmanlaşmış kişi ve kurumların ekolleri ön planda tutularak kapsamlı bir eğitim verilmektedir.

Bu eğitimlerde köpek seçimi, eleme metodları, geri besleme teknikleri, problem çözümleme materyalleri, literatür takibi ve konsultasyon eğitimleri ile birlikte köpeğin anatomik yapısı, ırk standartları, genel sağlık bilgileri, yetiştiricilikte seçicilik, yavru patern gelişimleri, patern modelleme gibi teknikler tabiî ki her zaman düstur edindiğimiz üzere yine uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Kursiyerlerin İş ve Spor köpeği eğitmeni ve yetiştiricisi olarak mezun olması için bizim verdiğimiz eğitim sonrası uluslararası bir sınavda (branşlaşmak tavsiye edilerek tamamen kursiyerin insiyatifine bırakılmaktadır. Örneğin koku köpeği, koruma köpeği, rehabilitasyon köpeği gibi) başarılı olarak köpeğini akredite ettirmesi gerekmektedir. Bunun dışında Akademi tarafından bitirme belgesi hak sahiplerine bu sınav öncesi verilmektedir.